Gezondheid

Heupdysplasie


Wat is heupdysplasie eigenlijk?
Heupdysplasie of ook wel kortweg H/D is een aandoening van de heupen. Het heupgewricht bestaat uit een heupkop, een heupkom en het gewrichtskapsel. Bij een afwijking aan dit heupgewricht kan op den duur artrose ontstaan. We zien heupdysplasie voornamelijk bij de grotere hondenrassen maar ook bij kleinere honden kan het voorkomen.

Waardoor ontstaat HD?
Heupdysplasie is een zogenoemde multifactoriële aandoening. Dwz dat er meerdere factoren een rol spelen;
- Erfelijkheid: Heupdysplasie is voor ongeveer 30% een erfelijk bepaalde aandoening. HD-vrije ouders kunnen pups krijgen die wel HD ontwikkelen. Andersom kunnen uit ouders met HD ook HD-vrije pups geboren worden. De kans op het laatste is echter een stuk kleiner. Het wordt dan ook ten sterkste afgeraden om met honden te fokken die HD hebben.
-  Externe factoren als voeding en beweging
Overgewicht en verkeerd gebruik van voedingssupplementen kunnen het ontstaan van HD in de hand werken. Daarnaast is ook overmatig beweging als traplopen en springen een niet te onderschatten factor in het ontwikkelen van HD.

Hoe wordt heupdysplasie gediagnosticeerd?
Na een zorgvuldig onderzoek kan de verdenking van heupdysplasie uitgesproken worden. De bevestiging krijgen we alleen door röntgenfoto’s.
Bij de röntgenbeoordeling van het heupgewricht zijn een aantal zaken van belang:
- De vorm van de kop
- De vorm van de kom
- De aansluiting van de kop in de kom
- De eventuele aanwezigheid en ernst van artrose

Bij afwijkingen van één of meer van bovengenoemde spreken we van HD.


ED / Elleboogdysplasie bij honden
Wat is elleboogdysplasie?
Elleboogdysplasie is een verzamelnaam voor een aantal voornamelijk erfelijke aandoeningen aan de ellebogen van de hond. Deze aandoeningen veroorzaken pijn en dus kreupelheid bij de hond. De aandoeningen treden al op in het eerste levensjaar (4-12 maanden).

Welke aandoeningen vallen onder elleboogdysplasie?

Incongruentie
Wanneer de ellepijp en het spaakbeen niet goed op elkaar aansluiten spreken we van incongruentie. De incongruentie wordt veroorzaakt doordat het ene bot te lang of te kort is t.o.v. het andere. Door middel van een operatie is dit redelijk goed te verhelpen, al zijn het geen lichte operaties. De incongruentie kan LPC, LPA en OCD veroorzaken.

LPC
Een LPC of "Los Processus Coronoideus" is een los stukje bot van de ellepijp in het ellebooggewricht.  Dit processus Coronoideus bevindt zich onder in het ellebooggewricht. Heeft een hond last van een LPC dan is het zaak dit losse stukje bot zo snel mogelijk te verwijderen >> Lees meer over LPC.

LPA
Het Processus Anconeus is een botpunt van de ellepijp dat zich aan de bovenkant van het ellebooggewricht bevindt.  Tijdens de groeifase hoort het Processus Anconeus vast te groeien aan de ellepijp. Wanneer dat niet gebeurt, spreekt men van een LPA, een Los Processus Coronoideus. Ook een LPA dient zo snel mogelijk verwijderd worden om artrosevorming te voorkomen.

OCD
OCD of Osteochondrosis Dissecans is een beschadiging van het kraakbeen. Zeker wanneer een stuk kraakbeen los komt te liggen kan dit flink pijnlijk zijn voor de hond. Ook een OCD dient op korte termijn verwijderd te worden om artrosevorming tegen te gaan. De verwijdering d.m.v. artroscopie verdient de voorkeur.


Wat is de oorzaak van elleboogdysplasie?
Elleboogdysplasie is een multifactoriele aandoening wat wil zeggen dat er meerdere oorzaken zijn. Erfelijkheid speelt een grote rol, maar ook trauma, voeding en stofwisseling zijn belangrijke factoren binnen elleboogdysplasie. De mate van overerving is polygenetisch, dat betekent dat er meerdere genen betrokken zijn bij de ontwikkeling van elleboogdysplasie. Dat maakt het uitselecteren via de fokkerij ook zo lastig.


Cochleaire doofheid?


‘Horen’ is het waarnemen van geluid. Geluid zijn trillingen van de lucht. De gehoorgang van het oor registreert deze trillingen en stuurt ze als elektrische signalen naar de hersenen. De hersenen ‘vertalen’ deze signalen vervolgens naar geluid of spraak. Er zijn verschillende vormen van doofheid. De meest bekende is “ouderdomsdoofheid”, maar je kunt ook doof worden door langdurige oorontsteking, doorboringen van, of afwijkingen aan, het trommelvlies. Bij een aantal diersoorten is er een relatie tussen vachtkleur en doofheid.
Doofheid die samenhangt met de vachtkleur ontstaat door verminderde bloedtoevoer van het middenoor (cochlea) op de leeftijd van drie tot vier weken. Waarschijnlijk komt dit doordat er plaatselijk bepaalde cellen niet aanwezig zijn. Daardoor kunnen de haren die de geluidstrillingen waarnemen en doorgeven aan de hersenen niet aangemaakt worden. Dit leidt tot doofheid. Bij honden met de vachtkleuren wit (albino) en merle of piebald zien we dit vaker dan bij honden met een andere vachtkleur.
De BAER-test


Congenitale (aangeboren) doofheid kan eenzijdig of aan beide kanten voorkomen. Vooral eenzijdige doofheid is moeilijk vast te stellen zonder speciaal onderzoek. De Brainstem Auditory Evoked Response (BAER) test levert een objectieve en reproduceerbare - en dus betrouwbare - indruk op van de gehoorfunctie van de (jonge) hond.
Bij de BAER test krijgt de hond onder (lichte)verdoving geluidsprikkels toegediend. Tijdens het toedienen van deze geluidsprikkels wordt de hersenactiviteit gemeten. Zo kun je zien of de hond het geluid kan waarnemen.


De LUA Dalmatische hond.
De twee afkortingen waar we in dit artikel steeds naar refereren zijn:
LUA: is de afkorting voor Low Urine Acid en betekent laag in urinezuur, het is een Dalmatische hond die geen uraatgruis aanmaakt. Ooit is hier een Pointer ingekruist.


HUA: is de afkorting voor High Urine Acid,  hoog in urinezuur, het is een Dalmatische hond die wel uraatgruis aanmaakt. Hier is geen Pointer ingekruist.

Laten we bij het begin beginnen. Alle HUA Dalmatische honden zijn behept met een genetische afwijking waardoor zij in meer of mindere mate blaasgruis van het type uraat aanmaken. Meer lezen over uraatgruis : https://www.dalmatierclub.nl/dalmatische-hond/gezondheid/blaasgruis-type-uraat.
Dr. Robert Schaible, woonachtig in Amerika, geneticus en fokker van Dalmatische honden was van mening dat deze enkelvoudige recessieve overerving gecorrigeerd kon worden door het inkruisen van een ander ras. En zo geschiedde. In 1973 heeft Dr. Robert Schaible een AKC (American Kennel Club) geregistreerde Pointer reu gekruist met een AKC geregistreerde Dalmatische hond teef, met als doel het defecte ‘urinezuur metabolisme gen’ te repareren. Omdat de nakomelingen een laag urinezuur houdende urine hebben noemen we deze honden LUA, Low Urine Acid. Eén van de nakomelingen van deze eerste kruising met het gerepareerde gen kreeg de naam Stocklore Hybrid. Zij werd teruggekruist op een raszuivere Dalmatische hond en hun nakomelingen gaven dit gerepareerde gen ook weer door aan ongeveer 50% van hun nakomelingen.
Vandaag de dag zijn we minimaal 12 generaties verder van deze originele eerste kruising.