Southern Spots 
 

Het Gehoor bij de Dalmatische hond


Bij Dalmatische Honden, als ook bij enige andere rassen, komt erfelijke doofheid voor die in de diergeneeskunde bekend staat als cochleaire doofheid.
Bij deze vorm van doofheid spelen meerdere factoren (genen) een rol. Factoren van buitenaf (zoals milieu factoren) spelen zeer waarschijnlijk geen of een zeer geringe rol in het ontstaan van deze doofheid. Welke genenverantwoordelijk zijn voor deze erfelijke doofheid is nog niet bekend, zelfs het aantal genen dat erbij betrokken is, is nog niet bekend.

Deze doofheid kan aan één oor ontstaan of aan beide oren. In het oor vinden we achter het trommelvlies van het middenoor, waarin zich drie botjes n.l., hamer aambeeld en stijgbeugel bevinden ter overbrenging van de geluidstrillingen naar het binnenoor. Via het ovale venster komen de trillingen in het slakkenhuis, waar de geluidstrillingen worden opgevangen door een membraan met zintuigcellen. Deze cellen geven een impuls af waarna in de hersenen een gewaarwording ontstaat van een geluidsfrequentie.


Bij cochleaire doofheid is er een degeneratie van het orgaan van Corti (de groep zintuigcellen in het slakkenhuis) na de geboorte, en wel binnen enkel dagen. Dit gehoorverlies is onomkeerbaar en kan ook niet worden gestopt gedurende deze dagen.de erfelijkheid van cochleaire doofheid is er één van familiaire aard. Dit betekent dat een pup, die verwant is aan dieren die zelf cochleair doof zijn, een grotere kans heeft ook aan één of beide oren doof te zijn, dan wel een willekeurige andere pup. Hoe meer doofheid in de familie en hoe nauwer deze verwant zijn aan de pup, hoe groter de kans op doofheid.


Na overleg met de W.K. Hirschfeldstichting/GGW (onderdeel van de Raad van Beheer) en kennis genomen te hebben van het reeds gedane onderzoek in het buitenland is er een beleidsplan uitgestippeld met als doel het aantal unilateraal horende honden en het aantal dove honden te verkleinen. De bij de D.C.N. aangesloten fokkers zijn verplicht hun fokteven en -reuen de z.g. gehoortest of BAER-test te laten ondergaan, vóór de dekking. BAER is de afkorting van Brainstem Auditory Evoked Response.
Daarnaast is het voor alle fokkers aangesloten bij de D.C.N. ook verplicht om alle pups vanaf 6 weken te laten gehoortesten d.m.v. de BAER-test. Deze BAER-test moet onder sedatie (roesje) worden uitgevoerd voor een betrouwbare uitslag.


Voorafgaand aan de test word de pup geïdentificeerd aan de hand van de microchip. Ook worden de gehoorgangen d.m.v. een otoscoop beoordeeld op zichtbare afwijkingen.
Wanneer dit eerste algemene ooronderzoek in orde is, kan de BAER-test worden uitgevoerd.
Er worden 3 naald elektrodes aangebracht op het hoofd van de pup ( 1 bij elke oorbasis en 1 op het midden van het hoofd). Ook word er een dopje geplaatst in de gehoorgang waardoor het pup klik-geluiden te horen krijgt.
Er worden door de meetapparatuur 1000 klikgeluiden (11 per seconde) van 70 dB doorgegeven, waarna de apparatuur de gemiddelde hersenstam activiteit registreert. De metingen worden 2 x per oor herhaald. Indien het signaal verzwakt is wordt de test op maximaal 90 dB herhaald.
Unilateraal horende dalmaten zijn prima huisdieren. In de dagelijkse omgang met de hond is er namelijk nauwelijks tot niets van te merken.